Uitwerken van plannen

 
 

De weg van idee naar realiteit kan lang zijn. MAW helpt bruikbare en betaalbare stappen te maken. Niet alle benodigde kennis is in de eigen organisatie aanwezig, daarom kijken we ook naar mogelijkheden buiten de organisatie, om invulling aan onderdelen van het idee te geven. Door samenwerking is een gunstiger kostenplaatje te maken en gaat de realisatie sneller en daarmee een versnelde beschikbaarheid.


Door onze aanpak en ervaring kunnen we u adviseren op een groot aantal bedrijfsonderwerpen, waaronder uw innovatie proces en de verbindingen met IT. MAW brengt uw ideeën verder, verbindt daaraan het Talent en waar nodig koppelen we de financiering.


Wanneer u het contact met medewerkers, uw klanten en leveranciers wilt optimaliseren en vernieuwen kunnen we u helpen met de inrichting van sociale media. We geven een advies (kan ook in combinatie met coaching), waarbij het gebruik wordt afgestemd op uw sector en de doelgroepen die u wilt benaderen. We zorgen ook voor richtlijnen en hints waardoor de informatie overzichtelijk en toegankelijk blijft. De effectiviteit kunnen we monitoren.


  1. MAW aanpak

  2. Onderwerpen

MAW, van idee naar realiteit

MAW vertaalt uw uitdagingen naar bruikbare en duurzame opties

InterimInterim.html
ProjectProject.html

Advies