MAW aanpak

 
 

Intake - Om tot een tijd en kostenbepaling te komen moeten we inzicht krijgen in de uiteindelijke doelen van de advisering en een beeld van de problematiek waarvoor een advies gegeven moet worden.


Adviesplan - Aan de hand van de problematiek en doelen wordt een herkenbaar plan opgesteld, waarin de aangegeven wordt op welke bijdrage van alle belanghebbenden verwacht wordt en hoe tot een advies wordt gekomen. In het gehele traject zullen we heel dicht bij de organisatie blijven zodat we zeker weten dat het uiteindelijke advies een herkenbare en te realiseren oplossing biedt.


Diagnose - In deze fase gaan we met de belanghebbenden aan het werk, om duidelijk te krijgen waarom de problematiek een problematiek is en hoe hiervoor een voor de organisatie passende oplossing kan worden gerealiseerd. Waar dat mogelijk is zetten we IT hulpmiddelen in. Dit kunnen simulatie tools, maar ook inventarisatie en mapping tools zijn. Door het gebruik van Sociale media kunnen collegae elkaars resultaten zien en elkaar bevragen. De tools die we gebruiken blijven beschikbaar voor de betrokkenen. Vanuit de inventarisatie, analyse en diagnose zijn er vaak meerdere wegen die naar Rome leiden. Welke past het beste bij de bedrijfsdoelstellingen, de cultuur en de medewerkers?


Advies - Het resultaat van het advies traject wordt vastgelegd in een adviesrapport. Dit rapport doorloopt  een aantal fasen, waarbij alle belanghebbenden nog aanvullingen of correcties kunnen aanreiken. Een gedragen advies leidt (bijna automatisch) tot realisatie van de herkenbare oplossingen (Indien gewenst kunnen we de realisatie begeleiden met coaching).

MAW, van probleem naar herkenbare oplossingen

MAW helpt de mogelijkheden en uitdagingen te ordenen en keuzes te maken

InterimInterim.html
ProjectProject.html
AdviesAdvies.html