Uitvoeren van plannen

 
 

Een idee is niet zomaar bruikbaar. MAW kan in een project setting alle processen, die gezamenlijk de waardeketen vormen, realiseren. Waar een idee niet verder dreigt te komen dan het plan, kunnen we door onze inzet op pragmatische wijze het idee realiseren en laten meegroeien met nieuwe ontwikkelingen. We zullen waar dat mogelijk is gebruik maken van reeds bestaande componenten en waar het moet realiseren we maatwerk.


Om te weten dat het project nog op de juiste route zit om de gewenste doelen en resultaten te halen wordt regelmatig een reality-check gedaan en indien nodig wordt het traject bijgesteld.

 

MAW, van idee naar realiteit

MAW realiseert rond een idee een duurzaam, adaptief en realistisch proces

AdviesAdvies.html
InterimInterim.html

Project